תוצאה
קטגוריה
10 / 4
40%
מגדר
10 / 4
40%
כללי
10 / 4
40%
מקטע זמן
בקרה 00:00:55.240
בקרה 00:10:09.790
בקרה 00:19:30.807
בקרה 00:29:15.800
בקרה 00:38:52.880
בקרה 00:48:44.100
בקרה 00:58:38.113
בקרה 01:08:44.130
בקרה 01:19:05.147