תוצאה
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
24 / 13
55%
כללי
26 / 13
50%
מקטע זמן
בקרה 00:01:18.303
בקרה 00:04:28.307
בקרה 00:07:30.813
בקרה 00:10:45.563
בקרה 00:14:02.817
בקרה 00:17:10.320