תוצאה
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
10 / 3
30%
כללי
10 / 3
30%
מקטע זמן
בקרה 00:00:44.870
בקרה 00:09:40.550
בקרה 00:18:21.860
בקרה 00:27:16.567
בקרה 00:36:21.250
בקרה 00:45:30.600
בקרה 00:54:49.180
בקרה 01:03:46.377
בקרה 01:13:04.387