תוצאה
קטגוריה
14 / 8
58%
מגדר
24 / 12
50%
כללי
26 / 12
47%
מקטע זמן
בקרה 00:01:17.807
בקרה 00:04:16.813
בקרה 00:07:10.600
בקרה 00:10:14.610
בקרה 00:13:32.567
בקרה 00:16:48.680