תוצאה
קטגוריה
10 / 2
20%
מגדר
10 / 2
20%
כללי
10 / 2
20%
מקטע זמן
בקרה 00:00:44.523
בקרה 00:09:40.540
בקרה 00:18:21.580
בקרה 00:27:16.690
בקרה 00:36:31.810
בקרה 00:45:38.600
בקרה 00:54:49.860
בקרה 01:03:45.877
בקרה 01:12:36.887