תוצאה
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
10 / 1
10%
כללי
10 / 1
10%
מקטע זמן
בקרה 00:00:44.450
בקרה 00:09:41.400
בקרה 00:18:19.817
בקרה 00:27:10.680
בקרה 00:36:21.830
בקרה 00:45:29.970
בקרה 00:54:48.860
בקרה 01:03:32.123
בקרה 01:12:35.637