תוצאה
קטגוריה
18 / 9
50%
מגדר
33 / 15
46%
כללי
40 / 19
48%
DNF
הערות
מקטע זמן
בקרה 00:00:52.987
בקרה 00:09:54.240
בקרה 00:19:08.253
בקרה 00:30:16.953