תוצאה
קטגוריה
14 / 6
43%
מגדר
24 / 10
42%
כללי
26 / 10
39%
מקטע זמן
בקרה 00:01:01.300
בקרה 00:03:46.540
בקרה 00:06:30.807
בקרה 00:09:51.813
בקרה 00:12:44.630
בקרה 00:15:38.680