תוצאה
קטגוריה
14 / 3
22%
מגדר
24 / 7
30%
כללי
26 / 7
27%
מקטע זמן
בקרה 00:01:04.530
בקרה 00:03:52.303
בקרה 00:06:38.573
בקרה 00:09:29.620
בקרה 00:12:15.313
בקרה 00:15:02.567
בקרה 00:17:59.820