תוצאה
קטגוריה
18 / 7
39%
מגדר
33 / 12
37%
כללי
40 / 15
38%
מקטע זמן
בקרה 00:00:59.983
בקרה 00:11:09.493
בקרה 00:21:42.757
בקרה 00:32:36.520
בקרה 00:43:15.527