תוצאה
קטגוריה
14 / 2
15%
מגדר
24 / 6
25%
כללי
26 / 6
24%
מקטע זמן
בקרה 00:01:03.310
בקרה 00:03:50.680
בקרה 00:06:32.340
בקרה 00:09:15.563
בקרה 00:12:07.567
בקרה 00:14:54.780
בקרה 00:17:51.323