תוצאה
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
24 / 3
13%
כללי
26 / 3
12%
מקטע זמן
בקרה 00:01:11.300
בקרה 00:03:56.803
בקרה 00:06:35.817
בקרה 00:09:26.567
בקרה 00:12:09.567
בקרה 00:14:51.317
בקרה 00:17:42.820