מקטע זמן
בקרה 00:01:08.520
בקרה 00:03:51.307
בקרה 00:06:32.807
בקרה 00:09:16.810
בקרה 00:12:06.813
בקרה 00:14:51.830
בקרה 00:17:42.330