תוצאה
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
24 / 1
5%
כללי
26 / 1
4%
מקטע זמן
בקרה 00:00:58.303
בקרה 00:03:27.803
בקרה 00:06:01.807
בקרה 00:08:36.560
בקרה 00:11:15.317
בקרה 00:13:51.320
בקרה 00:16:32.570