תוצאה
קטגוריה
14 / 11
79%
מגדר
14 / 11
79%
כללי
14 / 11
79%
מקטע זמן
בקרה 00:00:40.320
בקרה 00:09:54.537
בקרה 00:19:19.807
בקרה 00:28:26.710
בקרה 00:37:36.837
בקרה 00:46:59.970
בקרה 00:56:46.210
בקרה 01:06:39.627
בקרה 01:16:39.640
בקרה 01:26:22.153