תוצאה
קטגוריה
15 / 2
14%
מגדר
33 / 6
19%
כללי
40 / 6
15%
מקטע זמן
בקרה 00:00:49.740
בקרה 00:09:55.743
בקרה 00:19:09.253
בקרה 00:28:54.150
בקרה 00:38:07.277