תוצאה
קטגוריה
18 / 4
23%
מגדר
33 / 4
13%
כללי
40 / 4
10%
מקטע זמן
בקרה 00:00:55.990
בקרה 00:09:58.240
בקרה 00:18:55.200
בקרה 00:28:14.340
בקרה 00:37:22.773