מקטע זמן
זינוק 00:00:03.360
בקרה 01:05:14.310
סיום 01:05:14.310
בקרה 02:20:07.837
סיום 02:20:07.837