מקטע זמן
זינוק 00:00:03.953
בקרה 00:53:08.193
סיום 00:53:08.193
בקרה 01:49:45.987
סיום 01:49:45.987
בקרה 02:45:43.750
סיום 02:45:43.750