מקטע זמן
זינוק 00:00:01.987
בקרה 00:48:10.687
סיום 00:48:10.687
בקרה 01:43:33.487
סיום 01:43:33.487
בקרה 02:41:53.400
סיום 02:41:53.400