מקטע זמן
זינוק 00:00:02.940
בקרה 00:48:43.200
סיום 00:48:43.200
בקרה 01:43:56.993
סיום 01:43:56.993
בקרה 02:38:47.757
סיום 02:38:47.757