מקטע זמן
זינוק 00:00:05.700
בקרה 00:48:24.937
סיום 00:48:24.937
בקרה 01:41:51.740
סיום 01:41:51.740
בקרה 02:35:44.747
סיום 02:35:44.747