מקטע זמן
זינוק 00:00:02.693
בקרה 00:47:44.800
סיום 00:47:44.800
בקרה 01:40:04.983
סיום 01:40:04.983
בקרה 02:33:27.247
סיום 02:33:27.247