מקטע זמן
זינוק 00:00:02.620
בקרה 00:47:43.500
סיום 00:47:43.500
בקרה 01:40:02.483
סיום 01:40:02.483
בקרה 02:33:12.497
סיום 02:33:12.497