מקטע זמן
זינוק 00:00:02.227
בקרה 00:47:43.693
סיום 00:47:43.693
בקרה 01:40:03.237
סיום 01:40:03.237
בקרה 02:33:12.140
סיום 02:33:12.140