מקטע זמן
זינוק 00:00:02.937
בקרה 00:47:42.187
סיום 00:47:42.187
בקרה 01:40:02.733
סיום 01:40:02.733
בקרה 02:33:05.747
סיום 02:33:05.747