תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
13 / 13
100%
כללי
15 / 15
100%
DNF
הערות
מקטע זמן
בקרה 00:03:36.140
בקרה 00:14:58.510
בקרה 00:29:51.293
בקרה 00:29:51.970