תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
13 / 12
93%
כללי
15 / 12
80%
מקטע זמן
בקרה 00:04:35.130
בקרה 00:20:20.513
בקרה 00:36:54.397
בקרה 00:36:54.883
בקרה 00:53:48.510
בקרה 00:53:48.757
בקרה 01:10:24.637
בקרה 01:10:24.887