מקטע זמן
בקרה 00:04:19.127
סיום 00:04:19.493
בקרה 00:19:33.517
בקרה 00:35:20.897
בקרה 00:51:28.230
בקרה 00:51:28.557
בקרה 01:08:02.323
בקרה 01:08:02.393