מקטע זמן
בקרה 00:03:49.893
בקרה 00:17:52.530
בקרה 00:32:09.923
בקרה 00:46:43.310
בקרה 00:46:43.600
בקרה 01:01:16.460