מקטע זמן
בקרה 00:04:24.133
בקרה 00:18:09.330
בקרה 00:18:09.527
בקרה 00:32:08.923
בקרה 00:32:09.277
בקרה 00:46:50.590
סיום 00:46:50.600
בקרה 01:01:12.720