מקטע זמן
בקרה 00:04:18.383
בקרה 00:04:18.883
בקרה 00:18:36.780
בקרה 00:18:37.537
סיום 00:32:21.920
בקרה 00:32:22.417
בקרה 00:46:36.630
בקרה 01:00:32.207
בקרה 01:00:32.460