מקטע זמן
בקרה 00:04:00.637
בקרה 00:16:54.380
בקרה 00:30:15.183
בקרה 00:43:33.860
בקרה 00:56:59.733