מקטע זמן
בקרה 00:03:31.387
בקרה 00:15:33.960
בקרה 00:27:35.957
בקרה 00:39:32.900
בקרה 00:51:14.260