תוצאה
קטגוריה
6 / 2
34%
מגדר
13 / 2
16%
כללי
15 / 2
14%
מקטע זמן
בקרה 00:03:41.390
בקרה 00:15:28.570
בקרה 00:27:05.960
בקרה 00:39:18.617
בקרה 00:50:48.280
בקרה 00:50:48.300