מקטע זמן
בקרה 00:03:34.137
בקרה 00:15:13.397
בקרה 00:15:13.490
בקרה 00:26:52.467
בקרה 00:26:53.740
בקרה 00:38:51.690
בקרה 00:50:02.287