מקטע זמן
בקרה 00:04:14.643
בקרה 00:07:54.367
בקרה 00:11:33.587
בקרה 00:15:17.650