תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
13 / 10
77%
מקטע זמן
בקרה 00:06:08.877
בקרה 00:06:09.363
בקרה 00:15:32.470
בקרה 00:15:32.793