תוצאה
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
3 / 3
100%
כללי
3 / 3
100%
DNF
הערות
מקטע זמן
בקרה 00:00:43.897
בקרה 00:11:04.813
בקרה 00:20:08.507
בקרה 00:20:08.747
בקרה 00:27:53.443