תוצאה
אישי
קטגוריה
235 / 208
89%
מגדר
235 / 208
89%
כללי
259 / 226
88%