תוצאה
אישי
קטגוריה
235 / 107
46%
מגדר
235 / 107
46%
כללי
259 / 112
44%