תוצאה
אישי
קטגוריה
235 / 11
5%
מגדר
235 / 11
5%
כללי
259 / 11
5%