תוצאה
אישי
קטגוריה
235 / 10
5%
מגדר
235 / 10
5%
כללי
259 / 10
4%