תוצאה
אישי
קטגוריה
235 / 9
4%
מגדר
235 / 9
4%
כללי
259 / 9
4%