תוצאה
אישי
קטגוריה
235 / 6
3%
מגדר
235 / 6
3%
כללי
259 / 6
3%