תוצאה
אישי
קטגוריה
235 / 4
2%
מגדר
235 / 4
2%
כללי
259 / 4
2%