תוצאה
אישי
קטגוריה
165 / 1
1%
מגדר
1141 / 23
3%
כללי
1570 / 23
2%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.163
10K 00:37:05.473
10K 00:37:06.373
גיבוי סיום2 01:19:42.193
כרוז 01:19:42.297
גיבוי סיום 01:19:45.230
RunnerScanner