תוצאה
אישי
קטגוריה
344 / 32
10%
מגדר
949 / 47
5%
כללי
1449 / 48
4%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:05.030
גיבוי סיום2 00:38:38.343
כרוז 00:38:38.430
RunnerScanner