תוצאה
אישי
קטגוריה
331 / 15
5%
מגדר
1141 / 22
2%
כללי
1570 / 22
2%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.670
10K 00:37:42.843
10K 00:37:43.487
10K 00:40:31.740
גיבוי סיום2 01:19:42.480
כרוז 01:19:42.583
כרוז 01:19:42.587
גיבוי סיום 01:19:45.490
RunnerScanner