תוצאה
אישי
קטגוריה
331 / 11
4%
מגדר
1141 / 14
2%
כללי
1570 / 14
1%
מקטע זמן
גיבוי זינוק 00:00:03.527
10K 00:36:38.107
10K 00:36:39.730
כרוז 01:15:48.913
כרוז 01:15:49.167
גיבוי סיום 01:15:51.387
סיום 01:15:52.730
RunnerScanner